Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst: Voorganger: Ds. G.J. van Harten (Spakenburg Zuid)

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Liturgie middagdienst 8 mei 2022

Thema: GA MAAR VOOR DE BIJL…

DNP = De Nieuwe Psalmberijming
LvK = Liedboek voor de Kerken
OPW = Opwekking
OT = Op Toonhoogte

Votum
Vrede-/zegengroet
Zingen: Psalm 98:1 en 3 (“Zingt nu nieuw lied voor de HERE”)
Gebed
Lezen/tekst: 2 Koningen 6:1-7
Zingen: DNP Psalm 105:1 (“Lof aan de HEER, elk volk moet weten”)
Preek
Zingen: OPW 695 (“Verberg mij nu”)
Geloofsbelijdenis
Zingen: OT 195:1-3 (“Ik heb slechts één houvast”) #
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Gezang 425 (“Vervuld van uw zegen”)
Zegen

# OT 195:1-3 (“Ik heb slechts één houvast”)
1
Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland Die Zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.
2
Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.
3
Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan,
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan,
ligt voor mij in ‘t besef, drievoudig, nauw verbonden:
hoe groot is mijn ellend’, hoe vele zijn mijn zonden,
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven.

Datum

8 mei 2022

Tijd

16:30 - 17:30

Deel deze activiteit