Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst: Voorganger: Ds. J.H. Smit (Doopzondag)

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag
Discipelen wachten in Jeruzalem wachten op de Heilige Geest. Maar wat mogen zij (en wij) van de Geest verwachten? In de weken op weg naar Pinksteren, de 50-dagentijd, staat die vraag  centraal in de 5G-serie. In de eerste preek stond ‘getuigen’ centraal. De Geest maakt van oog-  en oorgetuigen gebruik om het goede nieuws van Jezus steeds verder te brengen, over de wereld, in de tijd, door de generaties en via internet. Het is bijzonder dat de Geest verschillende namen krijgt die allen een aspect van zijn werk belichten. Deze zondag gaat het over de ‘Geest van de waarheid’ die ons als gids de weg wijst. Hoe krijgt jouw leven de richting van de Geest?

Liturgie bij Johannes 16, 13 Geest als Gids

Komen
Taizé: Wacht op de HEER
Welkom
NLB 1005 (Christus, ons licht)
Votum/zegengroet

Knielen
Gebed
Sela: Kyrië (als onze dagen donker zijn)

Doop
Kinderen: Je hoeft niet bang te zijn
Doop
Sela: Gods zegen voor jou (zijn liefde draagt jou)

Horen
Lezing Johannes 14, 1-6; 15-18; 16, 12-16
NPB psalm 25, 2 (Heer, laat mij uw waarheid kennen)
VERKONDIGING

Delen
NLB gezang 675 (Geest van hierboven)
Gebed
Collecte

Gaan
Opwekking 723 (Kom volk van de verrezen Heer)
Zegen

 

Datum

8 mei 2022

Tijd

10:30 - 12:00

Deel deze activiteit