Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J. Jansen

Komende zondagmorgen gaat de preek over Genesis 28:10-22. Na het stelen van de zegen is het voor Jakob niet meer veilig. Zijn broer Ezau wil hem doden.
Zijn moeder zegt tegen hem dat hij maar naar haar familie moet gaan. Zo gaat Jakob onderweg. Tot zijn eigen verrassing krijgt hij onderweg op een nacht een ontmoeting met God. In een droom ziet hij een ladder. Engelen klimmen omhoog naar de hemel en dalen weer af naar hem. Zo’n droom zou ik ook wel willen hebben, kun je denken. Wat wil God duidelijk maken en wat kunnen wij
daar vandaag mee? Hierover zondagmorgen meer.

Liturgie:
Votum
Groet Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die
komt, en van de zeven geesten voor zijn troon,
en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten
van de aarde.
Zingen: LvK gz 21:1,3
Gebed
Zingen: GK gz 156
Schriftlezing Gen 28:10-22 en Joh 1:43-51
Zingen GK gz 62
Preek (over Gen 28:10-22)
Zingen: Ps 91:1,5,8
Lezing van de wet (versie prof. de Ruijter)
Zingen Opw 582
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 146:3,4,8
Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.
Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn, Moge de HEER u zijn gelaat
toewenden en u vrede geven

Datum

27 augustus 2017

Tijd

08:45

Deel deze activiteit