Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. W.J. Quist

Quotes bij preek 1 Petrus 1: 8

 • Onuitsprekelijke, hemelse vreugde… normaal… voor elke dag?
 • Vreugde in de bijbel vaak júíst in moeilijke omstandigheden!
 • Vreugde die alles te maken heeft met de opstanding van Jezus
 • In déze onze wereld altijd alleen maar BLIJ zijn… is dat reëel?
 • Geloven… gaan over een zwiepend hangbruggetje
 • Rustig is ook voor ons is het lopen op de hangbrug niet
 • Verzoeking van de kant van de boze
 • God beproeft… traint ons geloof
 • Je geloof wordt ook gezuiverd tot ‘het wagen met God alleen’
 • In beproevingen mag je dus zelfs wínst boeken
 • Door Gods Woord en door de Heilige Geest zie je Jezus dus wél!
 • Hoe vaak denken wij aan de toekomst, de erfenis?
 • Het brengt je zomaar dichter bij de onuitsprekelijke vreugde!
 • Onuitsprekelijke hemelse vreugde… nú al?
 • Het heil PROEVEN geeft (veel) vreugde!
Liturgie
Alle liederen zijn uit het Liedboek voor de kerken 1973 en uit de
Evangelische Liedbundel
Aanvangslied: gezang 460: 1, 4, 5
Stil gebed, votum en groet
Samenzang: psalm 118: 1, 5, 6
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 – 12
Samenzang: gezang 21: 5, 6, 7
Verkondiging
Tekst: 1 Petrus 1: 8
Thema: “een onuitsprekelijke, hemelse vreugde”
Samenzang: Schriftberijming 23: 1, 2, 3 (tekst zie onder; melodie
gezang 90 Liedboek)
Gebeden
Inzameling van de gaven
Samenzang: psalm 68: 7
Geloofsbelijdenis
Samenzang: ELB 357: 1, 4, 5
Zegen

Datum

10 september 2017

Tijd

16:30

Deel deze activiteit