Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. R. Kramer

The Sound Of Silence (1 koningen 19:12b)

Liturgie
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en zegen
Zingen: Gezang 171: 1 en 2 (“Wees stil voor het aangezicht van God”)
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-18
Zingen: Opwekking 717 (“Stil, mijn ziel, weest stil”)
Lezing: Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, artikel 3
Zingen: Psalm 62: 1 en 3 (“Voorwaar, ik keer mij stil tot God”)
Tekst: 1 Koningen 19:12b
Preek
Luisterlied: Kithara “Stilte” (zie link: https://www.youtube.com/watch?v=gKaqA4OLy-g)
Wet
Zingen: Psalm 63: 1 en 3 (“Uw liefde is het hoogste goed”)
Gebed
Collecte
Zingen: Nieuwe Liedboek 913: 1-4 (“Wat de toekomst brengen moge”)
Zegen

Datum

24 september 2017

Tijd

10:30

Deel deze activiteit