Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. H.J. Boiten

Laat je ja ja zijn en je nee nee!

Hoe zit het met het woord van Jezus? Hij zegt helemaal niet te zweren. Heeft Jezus zelf wel eens de eed afgelegd? Waarom wil Jezus ons leren betrouwbaar te spreken? Waarom toch de eed? Welk recht hebben wij om de eed te gebruiken? Waarom maakt God zelf gebruik van de eed? Spreek je God wel eens aan op zijn eed?  Gebruiken we de eed in de kerk? Hoe leer je in je spreken trouw en waar te zijn?

Liturgie
Votum en Zegengroet
Nieuw Liedboek Psalm 132:1 en 2; 8-10 de eed van David en de eed van God
Gebed
Lezen Mat 5:33-37 en Jac 5:7-12
Ps 89 : 2 en 13 (twee keer de eed van Jahwe aan David)
Tekst HC Zondag 37
Ps 119: 40 en 42 (Ik zwoer en ik begeer het waar te maken)
Gebed
Belijdenis Nieuw Liedboek Lied 864: 1,2,3 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen,Hij heeft een eed gezworen,De Heer zweert bij zijn leven)
Collecten
Slotzang Nieuw Liedboek Lied 413 Grote God wij loven U
Zegen

Datum

8 oktober 2017

Deel deze activiteit