Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Liturgie bij Rechters 6: Waarom ik?
Lofprijzing en aanbidding
-stilte-
Psalm 62, 3
Votum (gezongen)
Zegen (gesproken)
Amen (gezongen)
Psalm 89, 1.5 (nieuwe psalmberijming)
Openingsvers: psalm 33, 20-22
Gebed om ontferming
Genadeverkondiging: psalm 84,12 (lezen)
Luisteren naar God
NLB 310 (10 geboden):
  • Zingen 1.3.5.
  • Lezen 2 en 4
KBC (1-4) vertrekt
Voorproefje (Jeannet van de Wetering)
Opwekking: God van Licht
Lezen Rechters 6, 1-24
Psalm 80, 1.2.3
Verkondiging
Leven en danken
Lied 14, 1.3.5 (goud van oud)
Gebed
Collecte
‘Ik zal er zijn’ Sela
Zegen
Amen (gesproken)

Datum

22 oktober 2017

Tijd

10:00

Deel deze activiteit