Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. D.T. Vreugdenhil

Geld maakt gelukkig!

Intro: Vanmiddg een Cat.preek, waarom? Vorige week zgn Micha-zondag, om bijzondere aandacht te vragen voor zaken als zorg voor het milieu, duurzaamheid, armoede in de wereld, gerechtigheid, eerlijk omgaan met elkaar, met geld en goed. Micha: verwijzing naar tekst in Micha 6: 8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Voor dit jaar is als thema gekozen: De knop om! Vooral ivm milieudoelstellingen, vanuit Ps. 24: De aarde en alles wat bestaat is van God! En wij zijn rentmeesters die ervoor mogen zorgen. Ik wil vanmorgen het thema van een iets andere kant aanvliegen: vanuit het 8e gebod ‘Steel niet!’, zoals dat in Zondag 42 HC wordt uitgelegd. En daarvoor lezen we een heel bijzondere gelijkenis van de Here Jezus, die over de onrechtvaardige rentmeester die een complimentje krijgt van zijn Heer.

 

Liturgie
Intro
Votum en groet
Zingen Ps. 24: 1, 2: De aarde is het wettig eigendom des HEREN
Lezen van de wet en samenvatting Matt. 22: 37-40
Zingen Gz. 157: Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U
Gebed
Lezen Lukas 16: 1-13
Zingen Ps. 112: 3: Wel hem die geeft te allen tijde
Tekst HC Zondag 42
Preek
Amenlied LvK Gz. 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10: Neem mijn leven (=NLB 912)
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied Opwekking 710: Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen

Datum

22 oktober 2017

Tijd

16:30

Deel deze activiteit