Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. G. Zomer

Gods Koninkrijk: Winst en verlies (lucas 17: 32-33)

‘Koninkrijk van God: bij jou op je bord!’ Er waren mensen die dachten dat op 23 september jl. het einde der tijden zou beginnen door middel van een grote catastrofe. Er is uiteindelijk niets gebeurd.

De vraag is wat jij doet met zo’n ‘wake-up-call’: hoe zit dat met jou? Verlang je naar de wederkomst van Jezus Christus?
Ben je daar überhaupt mee bezig? Zo ja,hoe dan? Word je er bang van? Of onzeker? Passief?
In Lucas 17 geeft Jezus een onverwachtse wending aan ‘Wederkomstvragen’: ‘Het ligt binnen jullie bereik!’ Daarmee legt Hij in feite de komst van het Koninkrijk van God op jouw bordje.

Liturgie
Thema: Verlies en winst.
Zegengroet
Amen
Zingen: Psalm 105 : 1, 3, 5
Toewijding/Wet: Matteus 5 : 2 – 10, 22 : 37 – 40
Zingen: Opwekking 244: Welzalig de man die niet wandelt
Gebed
Kinderen naar bijbelclub
Lezen: Lucas 17 : 20 – 33
Zingen: Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn Redder
Verkondiging over Lucas 17 : 32-33
Zingen: GK 113: Alle mensen moeten sterven
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Oude Liedboek 442: Jezus, ga ons voor.
Zegen

Datum

29 oktober 2017

Tijd

08:45

Deel deze activiteit