Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. C.J. Mewe

Liturgie
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Opwekking 518 ’Heer, U doorgrondt en kent mij’
Lezen van de wet in vraagvorm (zie bijlage)
Gezang 140: 2, 3 ‘alzo lief had God de wereld’‘dat heet grondelooz’ ontferming’
Gebed
Bijbellezing: Efeziërs 3: 7 – 21
Zingen: Psalm 63: 2, 3, ‘Uw liefde is het hoogste goed’‘dit is de spijze die mij voedt’
Tekstlezing: Efeziërs 3: 18, 19a
Zingen: Gezang 174: 3 ‘spreek Gij het Woord dat mij vertroosting geeft’
Verkondiging
Amenlied: Psalm 18: 1 ‘ik heb U lief van ganser harte, HERE’
Voorbereiding op het HAv
Zingen: Gezang 162: 1, 3 ‘’k heb geloofd en daarom zing ik’‘‘k heb geloofd in U, wien d’aarde’
Gebed
Collecte
Slotzang: Op Toonhoogte 111 ‘geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’‘verdreven is de schaduw van de nacht’‘Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht’
Zegen

Datum

12 november 2017

Tijd

10:30

Deel deze activiteit