Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. A. Rienks

De wet ontdekt Christus

Liturgie
Zondag 44 v/a 115
Votum en Zegengroet
Zingen; Psalm 111: 1,6 ik breng met heel mijn hart hem eer, met allen die oprecht hem zoeken, begin van ware wijsheid is God te eren en te dienen met hart en hand
Gebed
Zingen : OPW 689: Spreek o Heer door u heilig Woord
Lezen: Galaten 3: 19-26 en 5: 1-5
tekst: Zondag 44 v/a 115
zingen : LB 437 een lied als een gebed om de HG om ons te verlichten
Preek
Kort muzikaal intermezzo als bezinningsmoment (keuze door muzikant)
korte bespreking van de vragen dia 13

Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis: Melodie GK GZ 162 (zie aangepast tekst in de bijlage)

Zegen
GZ 71: de lof en de heerlijkheid

Datum

10 december 2017

Tijd

16:30

Deel deze activiteit