Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. B. Luiten

Jezus is geboren!
Liturgie
– votum (gezongen)
– zegengroet met gezongen amen
– zingen: Ps 89: 7, 8 Hoe zalig is het volk … oude berijming
– prediking van Gods wil
– zingen: Opw 687 Heer, wijs mij uw weg ..
– gebed
– Schriftlezing: Mat. 2: 1-12 door wie ?
– zingen: GK 35: 1-6 De wijzen, de wijzen …
Matteüs 2:1-12
1. De wonderlijke ster,
Met een boodschap van God.
Voor mensen ver weg …
2. Waarom eerst naar Jeruzalem?
De Joden moeten het ook weten!
Het staat in de boeken …
3. Wie gaat er mee naar Bethlehem?
Wie gaat het Koningskind aanbidden?
Daar gaat het om …
4. Wie zoekt, die vindt!
– zingen: LvK 141 Ik kniel aan uwe kribbe neer… goud van oud
– dankzegging en voorbede
· Ouderen
· Wereldvoedselprijzen en honger
· Wederkomst
· Syrie
– collecte
– zingen: Opw 428 Genade, zo oneindig groot…
– zegen met gezongen amen

Datum

31 december 2017

Tijd

08:45

Deel deze activiteit