Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. Reinier Kramer

Met opgeheven arm

Liturgie
· Welkom en mededelingen
· Votum en zegen
· Zingen: Psalm 134: 1-3 (“Komt allen, dienaars van de HEER”)
· Wet
· Zingen: Psalm 141: 2 (“Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen”)
· Gebed
· Schriftlezing: Exodus 17:8-16
· Zingen: Psalm 20: 2 en 3 (“Als u ten hemel heft uw handen”)
· Kindermoment
· Tekst: Exodus 17:11
· Preek
· Zingen: Opwekking 354 (“Glorie aan God”)
· Gebed
· Collecte (tijdens collecte luisterlied: Opwekking 704, tekst op beamer, zie link: https://www.youtube.com/watch?v=_xTsHgMgguU)
· Zingen: Gezang 162: 1 en 2 (“’k Heb geloofd en daarom zing ik”)
· Zegen

Datum

14 januari 2018

Tijd

10:30

Deel deze activiteit