Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst (Viering Heilig Avondmaal)

Ds. J.H. Smit

Deze zondag vieren we het Avondmaal. In de voorbereiding zetten we drie stappen. Daarin raken heden, verleden en toekomst elkaar. We gedenken hetsterven van Jezus als de verlossing van ons leven, we vormen samen het lichaam van Jezus en we kijken vooruit naar zijn komst. In alles blijft Jezus Christus dezelfde: Hij die zich gaf, geeft zich vandaag ook aan ons. Dat maakt deze viering zo bijzonder feestelijk!
De preek gaat over vijf broden en twee vissen. Als onze kleine inbreng door de zegenende handen van Jezus gaat, is er veel om van te genieten. Genoeg voor iedereen (Marcus 6, 30-44)

Liturgie bij Marcus 6, 30-33 viering HA
-stilte-
Lofprijzing en aanbidding
GK 158 (1x)
Votum: gezongen
Zegen: gesproken
Amen: gezongen
GK 2006 psalm 145, 1.3
Openingswoord: Johannes 6, 37-39
Gebed om ontferming
GK 2006 Gezang 99, 1 (U zij de glorie)
Luisteren naar Gods Woord
kinderen
KBC
Lezen: Mat. 6, 30-44
Verkondiging
Psalm 146, 1.3.5 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed Collecte
Brood en beker
Formulier
gebed
Liedboek 1973 gezang 75, 1.2
Viering: GK 2006 (Halleluja, lof zij het Lam)
Opwekking 737 (U nodigt ons aan tafel)
Opwekking 688 (genade zo groot)
GK 2006 gezang 90 (Ontsluit voor u ons hart)
Liedboek 1973 gezang 215, 1.2.3 (Christus onze Heer verrees)
Lezen: psalm 103, 1-5; 12-14
Liedboek 2013 Gezang 412, 1.2.4
Zegen
Amen (gezongen)

Datum

21 januari 2018

Tijd

08:45

Deel deze activiteit