Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. K. Mewe

God is een (grote) Kunstenaar, zingen kinderen in een blij liedje. Hij heeft alles onvoorstelbaar kunstzinnig gemaakt! Het geweldig kunstwerk is bedorven door de duivel. Beiden worden in je leven aangeboden: de kunst van God én de kitsch van de duivel. De duivel is “de aap van God”, zei Maarten Luther al. Hij komt met namaak. God heeft zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd om zijn kunstwerk te herstellen. Die restauratie kostte de hoogste prijs. En nóg gaan velen voor namaak en kitsch. Geen stuiver waard! Hou alles tegen het Licht der wereld! Wat wordt het: kunst of kitsch?

Liturgie
Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Op Toonhoogte 272: 1, 2, 3 ‘God is tegenwoordig’ ‘God is tegenwoordig’ ‘kom Gij in mij wonen’
Gebed
Viering HAvondmaal (formulier 5)
Geloofsbelijdenis: Zingen melodie ‘Hoor d’ engelen zingen d’ eer’ LB 135
Opwekking 705 ‘aan de maaltijd wordt het stil’
Dankzegging
Zingen: Psalm 116: 1, 3 ‘God heb ik lief’ ‘ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid’
Bijbellezing: Matteüs 4: 1 – 11
Tekstlezing: Matteüs 4: 9, 10
Verkondiging
Amenlied: Gezang 163: 1, 2(GK) ‘ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser’ ‘gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend’
Gebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 354 ‘Glorie aan God’
Zegen

 

Datum

21 januari 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit