Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Bart Noort (Student Predikantsmaster)

Moment van stil gebed
(gezongen) Votum
Vrede- en zegengroet
Openingslied: Nieuwe Liedboek 8b (‘Zie de zon, zie de maan’)
Gebed
Lezen: Psalm 96
Zingen: GK 139:1 (‘Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam’)
Lezen: Filippenzen 2: 1-11
Zingen: GK 139:3
Lezen: HC36
Evangelieverkondiging
Zingen: GK 121: 1, 3, 5 en 6
Belijdenis van het geloof dmv GK 179a (beurtzang)
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Slotlied: GK 121: 7, 8 en 9
Zegen en wegzending

Datum

11 februari 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit