Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. B. Luiten

 

Kies bewust voor de Heer. Spreuken 4:20-27 / Efeziërs 6:10-20

1. Met je hart Om je hart wordt gevochten, heb je het in de gaten? Gebruik je schild van geloof!

2. Met je hoofd Je denken wordt beïnvloed, heb je het door? Draag je helm van verlossing!

3. Met je handen.Je handelt altijd in dienst van iemand, wie zal dat zijn? Eerst je handen vouwen

 

Liturgie
zingen: belijdenis van afhankelijkheid
zegengroet met gezongen amen
zingen: PvN 16 Mijn God, ik kom naar U …
De kern van de wet
zingen: Opw 136: 1, 2 Abba, Vader, U alleen ..
gebed
Schriftlezing: Spreuken 4:20-27 en Efeziërs 6:10-20 door …
zingen: GK 105: 6, 7, 8 Wie gaan gebukt …
kindermoment / voorproefje
kinderen gaan hierna naar kinderbijbelclubs
preek
zingen: LB 912 Neem mijn leven …
in wisselzang: 1 allen, 2 en 4 m, 3 en 5 v, 6 allen
mededelingen voor het gebed
dankzegging en voorbede
collecte
zingen: Opw 520 Wees mijn verlangen …
zegen met gezongen amen

Datum

18 februari 2018

Tijd

10:30

Deel deze activiteit