Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst (let op aangepaste aanvangstijd!)

Bart Noort (Stagiar)

Vreemde helpers (Jesaja 42:1-4)
Meer van Gods aanwezigheid merken: wie wil dat nu niet? Vandaag maken we kennis met profetische woorden over dat ingrijpen van God. Die oude woorden laten zien dat God gebruik maakt van vreemde helpers. Wat zijn dat voor figuren? Wat is dat voor een God, die dit soort mensen inschakelt? En hoe kan ons dat helpen om oog te hebben voor Zijn aanwezigheid in ons leven vandaag, anno 2018?

Liturgie
Openingspsalm: Psalm 25:3
Stil gebed
Gezongen votum & groet
Zingen: Psalmen voor Nu 130 (‘Uit de diepten roep ik U’)
Gebed om ontferming mbv Nieuwe Liedboek 301h
Kindermoment
Zingen: Nieuwe Liedboek 316:1
Lezen: Jes. 41:21-29
Zingen: Nieuwe Liedboek 316:3
Lezen: Jes. 42,1-4
Zingen: Nieuwe Liedboek 316:4
Verkondiging van het evangelie
Zingen: Liedboek voor de Kerken 177: 1, 3, 5, 6, 7 (‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Tien Woorden
Slotlied: Nieuwe Liedboek 675 ‘Geest van hierboven’
Wegzending en zegen

Datum

25 februari 2018

Tijd

10:00

Deel deze activiteit