Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. D. Vreugdenhil

Red ons van de boze!

Je leeft in een gevaarlijke wereld. Niet voor niets leerde Jezus ons bidden: Red ons van de boze! Sinds Jezus’ hemelvaart is de duivel extra agressief tegen de gelovigen op aarde. Lees maar in Openb. 12! Je zult als gelovige dus op je hoede moeten zijn voor alle verleiding en de vijand niet de kans geven om je je geloof te doen verliezen! Daar gaat de preek over in de
middagdienst, aan de hand van de laatste Zondag van de Catechismus over het laatste gedeelte van het ‘Onze Vader’. Best spannend hoe dat afloopt…

Liturgie:
Votum en groet
Zingen Ps. 97: 1, 5: De HEER alleen regeert!
Gebed
Lezen Openbaring 12
Zingen Gz. 37: 7: Leid ons niet in verzoeking
Tekst HC Zondag 52
Preek
Amenlied Gz. 37: 8: Want van U is het koninkrijk
Geloofsbelijdenis
Lb. 296: 1, 3: Ik kom met haast, roept Jezus’ stem
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied Gz. 163: Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Zegen.

Datum

11 maart 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit