Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. C.J. Mewe

BOODSCHAP: De koning daalt af

Liturgie
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3 (GK)
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
‘wel doet de hemel hoog uw glorie blinken’
’aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen’
De 10 geboden als vragen
Zingen: Op Toonhoogte 111
‘geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’’
‘verdreven is de schaduw van de nacht’
‘Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht’
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 21: 1 – 17
Zingen: Psalm 118: 13,14
‘gezegend zij de grote Koning’
‘Gij zijt mijn God, U zal Ik loven’
(oude berijming)
Tekst: Matteüs 21: 9b
Zingen: Gezang 174: 3 (oud GK) ‘spreek Gij het Woord dat mij vertroosting geeft’
Verkondiging
Zingen: Opwekking 298
‘Hosanna’
‘Glorie’
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 580
‘Jezus, Hij kwam’
‘ik zie nu zijn tranen’ refrein
‘uit liefde droeg Jezus’
‘want Hij is niet lang’refrein
Zegen

Datum

25 maart 2018

Tijd

08:45

Deel deze activiteit