Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. B. Luiten

Een leerdienst dus op Pasen, n.a.v. HC zondag 3: onze wedergeboorte door de opstanding van Jezus. Kan niet mooier!

votum (gezongen)
– zegengroet met gezongen amen
– zingen: Opw 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord …
– Schriftlezing: uit 1 Petrus diverse gedeelten, zie achterkant preekblad
– zingen: GK 173: 1, 4 Zoals een bloem … op de melodie van GK 174 zie bijlage
– preek n.a.v. HC zondag 3
– zingen: E&R 323 Laat mij zijn een instrument …
– Apostolische geloofsbelijdenis
– zingen: Ps 103: 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren …
– dankzegging en voorbede
· zingen: GK 131: 9 Geef dat ons nieuwe leven is, een lichtpunt in de duisternis ..
– collecte
– zingen: Sela – De wind steekt op bijlage
– zegen met gezongen amen

Datum

1 april 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit