Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. H.J. Boiten

De Heere herhaalt de opdracht tot verkondiging: oproep tot bekering

  1. inhoud vd verkondiging: God is recht
  2. vrucht vd verkondiging: God is genadig
  3. geheim vd verkondiging: God is trouw
Liturgie A’foort-Vathorst 7 juli 2019 middagdienst 16.30 uur
In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de eeuwige God (stil gebed)
We belijden ons votum met Ps 121:1
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan
Zegengroet
Genade zij u en vrede van hem
die is en die was en die komt,
en van de zeven geesten voor zijn troon,
en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen
Liederen zijn uitgezocht rond het thema van de dienst
LB 314 Here Jezus, om uw woord
Gebed
Schriftlezing Luk 11:29-32
Ps 87:1 en 2 Jeruzalem, de godsstad hier beneden
Tekst Jona 3:1-10 Preek
Amenlied: Psalm 36:1 en 2 De zonde spreekt haar vleiend woord
Uw goedheid Heer is hemelgog
Gebed/Voorbeden
Belijdenis Apostolicum Psalm 97:5 U die de Heer bemint, bij Hem bescherming vindt
Dienst van het offer
Slotzang: Ld 413 Grote God wij loven U
Zegen

Datum

7 juli 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit