Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit en Bart Noort

ik ga op reis en ik neem mee….
Een reislied! Tenminste, als je een jaar of drieduizend geleden In Israël woonde. Dan trok je in sommige tijden van het jaar al zingend het land door. Een aantal van die reisliederen zijn bewaard, en naar één ervan, Psalm 121, gaan we in de ochtenddienst eens goed luisteren. Het lijkt een heel bekend lied waarvan we de woorden allang kennen. Maar misschien worden we, als we goed luisteren, toch opnieuw verrast door wat God hier zegt.

 

Liturgie Ontmoetingskerk Amersfoort-Vathorst 3 juni 2018 08:45 uur
We ontmoeten God
Stil gebed
Votum & groet
Openingslied: Ps. 150 (Nieuwe Psalmberijming) in beurtzang (zie hieronder)
We maken ons klein voor Hem
Verootmoediging, afgewisseld met verzen uit GK 154 – ach wat moet ik toch beginnen
Genadeverkondiging
We luisteren naar Zijn Woord
Kindermoment & kinderlied (kinderen naar KBC)
Lezen: Psalm 121
Antwoordlied: Opwekking 640 – Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Verkondiging evangelie
Amenlied: NLB 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht
We vieren Zijn maaltijd
Onderwijs
Tafelgebed
Viering maaltijd mbv verschillende liederen
* NLB 381 – Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
* Sela – Avondmaal
* GK 182 – Alles in allen zult Gij voor ons zijn
* Sela – aan Uw tafel
* Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn Redder
We gaan Zijn wereld weer in
Dankzegging & voorbeden
Inzameling gaven
Slotlied: NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen en wegzending

Datum

3 juni 2018

Tijd

08:45

Deel deze activiteit