Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. R. de Boer

Welkom en mededelingen
Opw. 640 (als votum) en groet
Psalm 139:1,2 (graag uit Liedboek: HEER, die mij ziet zoals ik ben)
Bidden
Gods gebod
GK 06: Psalm 86:6 (Leer mij naar uw wil te hand’len)
Schriftlezing: Psalm 82, Jeremia 23:1-6
GK06: Psalm 72:1,2,7 (O God, wil aan de koning schenken)
Kinderbijbelclubs
Preek
LvK 285 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Dankgebed en voorbede
Collecte (luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY)
GK06: Gezang 38:1,2,3 (Zoek eerst het koninkrijk van God, in canon)
Zegen

Datum

10 juni 2018

Tijd

10:30

Deel deze activiteit