Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. R. Kramer

 

Welkom en mededelingen
Votum en Zegen
Zingen: Opwekking 518 (“Heer, U doorgrondt en kent mij”)
Gebed
Schriftlezing: Matteus 5:43-45a
Zingen: Opwekking 767 (“Hoe mooi en hoe heerlijk”)
Schriftlezing en tekst: Psalm 58
Zingen: Opwekking 755 (“Laat ons Christus zien”)
Preek
Zingen: Psalm 94: 1 en 7 (“Verschijn in lichtglans, God der wrake”)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 51 (Psalmproject; “was mij witter dan sneeuw”) zie eventueel link: https://www.youtube.com/watch?v=vph6EqZe42k
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 614 (“Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem”)
Zegen

Datum

10 juni 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit