Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Belijdenisdienst:

In de middagdienst doen 9 jongeren belijdenis. Ze zijn als groep met elkaar in de wijngaard van Nijkerk geweest. Daar ging het over snoeien en ranken die groeien. Dat verhaal staat ook centraal in de dienst. Blijf in mij, zegt Jezus.

De dienst is door de jongeren zelf voorbereid. Er worden een aantal liederen gezongen die (nog) niet heel bekend zijn. De liturgie staat hieronder, als je wilt kun je de liederen vast beluisteren.

Het gaat om:
– Amazing Grace (Hillsong);
– Zegekroon (opwekking 764);
– Al wat ik ben (opwekking 697).

https://youtu.be/fiyYoe678yI
https://youtu.be/p8nNngHXIkg
https://youtu.be/okTEfTl6Nm4

Liturgie belijdenisdienst 2016

Opwekking 640 (als votum)
Groet/amen
10K redenen tot dankbaarheid (wellicht stukje NL en stukje EN)
Gebed
• Gesproken
• Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
WOORD
• Lezen Johannes 15, 1-17
• Psalm 23
• Lezen Johannes 15,4
• Verkondiging
• Thank you (luisterlied)
BELIJDENIS
• Vragen
• Lied 473, 1
• Persoonlijk antwoord + zegen
• Zegenlied (zegenbede gemeente)
• Getuigenis Denise, Dauwe en Dominique
• GK 161, 1 en 4
• Opwekking 697 Al wat ik ben
• Gebed Giel en Bert
Collecte (bijdrage band)
Opwekking 764
ZEGEN
Amen (gezongen)

Datum

22 mei 2016

Tijd

15:00

Deel deze activiteit