Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

In deze zomer reizen we door het Oude Testament. De profeet Elisa laat iets zien van Jezus, zoals Elia vooruitwijst naar Johannes. Vanmorgen gaat de preek over de ogen van het geloof. In een bedreigende situatie kun je letten op het gevaar (2 Koningen 6, 8-23). Maar als God je ogen opent, zie je dat God zo veel machtiger is dan de grootste vijand. Kijk eens met die ogen naar het kruis!

Liturgie bij 2 Koningen 6, 8-23

-stil gebed-

Lofprijzing en aanbidding
De Nieuwe Psalmberijming 122,1 (Wat was ik blij toen mij een stem)
Votum: gezongen
Zegengroet: gesproken
Amen: gezongen
Psalmen voor Nu 84 (wat hou ik van uw huis)
Gebed om ontferming
Kinderen
(NB: geen KBC)
Luisteren naar Gods Woord
Lezing: 2 Koningen 6, 8-23 (tekst)
Lezing: Romeinen 12, 14-21
Lvk 1973 385, 1.4 (Geef vrede)
Verkondiging
GK 2017 gezang 240, 1.2.5 (Van God nooit losgekomen)
Leven en danken
Geboden
Sela: het Woord van God
Gebed:
• Groep 8
• Opwekking 746 (zo zegent Hij jou)
• Gebed
Collecte
Uitgezonden en gezegend
LB 2013 gezang 800, 1.3.4 (Wat zou ik zonder U geweest zijn?)
Zegen
Amen (gezongen

Datum

15 juli 2018

Tijd

10:00

Deel deze activiteit