Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. B. Luiten

* votum (gezongen)
* zegengroet met gezongen amen
* zingen: GK06 Gez 171 Wees stil voor het aangezicht van God ..
* gebed om de Heilige Geest voor de opening van het Woord
* Schriftlezing: Handelingen 17:22-34
* zingen: Ps 86: 3, 4 Allen die als goden blonken …
God oordeelt anders dan mensen
Handelingen 17:22-34 / HC zondag 4
1. Eindelijk gerechtigheid!
Maar wat betekent dat voor jou?
Alles draait om liefde.
2. God is vol liefde, Hij is liefde,
daarom kan Hij liefdeloosheid niet verdragen.
Hij staat in vuur en vlam.
3. De enige redding:
een nieuw begin voor iedereen!
Verrassende vrijspraak…
4. Het eindoordeel is aan Jezus Christus,
die eerst Gods oordeel onderging.
Liefdevol en rechtvaardig.
* zingen: Opw 428 Genade, zo oneindig groot …
* gelegenheid tot reactie
* zingen: ELB 289:1-4 Ik geloof in God de Vader … bijlage
* dankzegging en voorbede

Datum

23 september 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit