Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Een maaltijd staat in de bijbel symbool voor overvloed en gastvrijheid. Het  koninkrijk van Jezus wordt vergeleken met een overvloedige maaltijd. Maar  wie zijn daarvoor uitgenodigd? En als je die uitnodiging in handen krijgt, wat  doe je dan? We horen vandaag de gelijkenis van de verontschuldigingen (Lucas  14, 16-24) zien en proeven brood en wijn als voorteken van het koninkrijk. 

Liturgie bij Lucas 14, 16-24 Viering HA
* Stilte-
Votum: DNP 121, 1
Zegengroet
Amen: DNP 121, 4
Lofprijzing en aanbidding
GK 2006 133, 1.2.3.5 (de dag gaat open voor het woord des Heren)
Schuldbelijdenis
Psalm 43, 3.4 (o Here God kom mij bevrijden)
Luisteren naar Gods Woord
Gebed
Kinderen
Dank U wel voor de sterren en de maan
KBC
Lezen: Lucas 14, 1-24
Preek over Lucas 14, 25-35
Sela: Het Woord van God
Gebed
Collecte (met lied)
Viering van het Avondmaal
Onderwijs: afgewisseld met NLB 389, 1.2.3.4 (op de wijs van psalm 134)

Datum

30 september 2018

Tijd

08:45

Deel deze activiteit