Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. A. Rienks-Nijkerk-Oost

HA en leerdienst : Zondag 9 God de Vader: “Je bent gewild!”

Votum:
vredegroet
Amen

zingen: LB 426: 1,2, zou ik niet van harte zingen , u die de hartslag van mijn leven bent

gebed:

HA eigen formulering
Geloofsbelijdenis voor de maaltijd : melodie LB GZ 114 (zie tekst hieronder)
Afsluiting maaltijd: NLB 687: 3 wij teren op het Woord, het brood van God gegeven

Bijbellezing: psalm 8
Preek; Zondag 9 vr/a 26
preek start met… https://www.youtube.com/watch?v=uCWHFIxCBQU

antwoordlied: OPW 518: (= ps 139) Heer u doorgrond me, kent mijn zitten en mijn staan (piano)

gebed
collecte

Zegen
Amen = NLB 425 vervult van uw zegen, gaan wij onze wegen van hier

Apostolische Geloofsbelijdenis (C.C. Koolsbergen ; melodie LB GZ 114)

LB GZ 114
1. ‘k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

2. Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van ’t heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.

3. De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
‘k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
‘k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

 

Datum

30 september 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit