Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Woord op Zondag
Op 4 oktober vond in Utrecht een debat over opvoeding plaats. Een van de vragen was de plek van de ruige Bijbelverhalen. Houd je kinderen daarbij weg en vertel je alleen positieve verhalen met een goede afloop? Of laat je die ruwe kant gewoon staan omdat dit juist de werkelijkheid weerspiegelt waar wij in leven. Daar zitten natuurlijk allerlei vragen aan vast. Hoe kijk je aan tegen het oordeel van God? Op welke leeftijd kan een kind of jongere begrijpen waar het over gaat? Het is de plicht van de kerk om een goede plek te geven aan de woorden uit de Schrift die ons in eerste instantie niet goed uitkomen. Alleen dan doen we recht aan wat God wil zeggen en krijgen we zicht op het werk van Jezus. In deze laatste zondagen voor de Adventsperiode wil ik preken over Micha. Zijn profetie kraakt een aantal harde noten.

liturgie bij Micha 1 (Michazondag 2018)
-stilte-
Votum – gezongen
Zegengroet
AMEN – gezongen
Lofprijzing een aanbidding
Lvk 1973 Lied 444, 1.2.3 (Grote God, wij loven U)
-Schuldbelijdenis-

Genadeverkondiging: De Nieuwe Psalmberijming 32, 1.2 (Gelukkig wie Gods vrijspraak)

Gebed
-Luisteren naar God-
Kinderen
KBC
Lezen: Micha 1
De Nieuwe Psalmberijming 97, 1.2 (God is de hoogste Heer)
Preek
-Leven en danken-
Opwekking 638 (Prijs Adonai)
Leefregel: Micha 6,8
Bij de Michazondag: Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig)
Gebed
Collecte
-Uitgezonden en gezegend-
Zegenlied
De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x
(te vinden op: www.nieuwlied.nl)
Zegen
Amen (gezongen)

Datum

14 oktober 2018

Tijd

08:45

Deel deze activiteit