Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds C.J. Mewe , Em. Spakenburg-Zuid

Er gaat mij een licht op!  Een ooggetuige vertelt: Ik heb het licht gezien!Met eigen ogen hemelse pracht! Weet je wat er gezegd werd? Ja, ik heb ook een stem gehoord! Die zei: Luister  naar Jezus! Hij is het Woord. Je kan dat niet missen. Het is als een Lamp. Het is  zo donker in deze wereld! Er is zoveel schijn! Ik hoop dat jou het Licht zal  opgaan. 

liturgie 11 november 2018 NM Amersfoort-Vathorst
Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 595 (= Op
Toonhoogte 325) ‘Licht van de wereld’
Gebed
Bijbellezing: Markus 9: 2 – 8
2 Petrus 1: 12 – 21
Zingen: Psalm 119: 40, 49 “Uw Woord is als een lamp een helder licht”
“hoe wonderbaar is uw getuigenis”
Tekstlezing: 2 Petrus 1: 19
Verkondiging
Amenlied:
Gezang 249: 2, 5, 7, 9 (NGK) ‘Licht uit Licht, U roepen wij’
‘Gij die licht zendt en ons hoort’ ‘wie uit God geboren is’
‘’t Woord gesproken in de tijd’
Belijden van het geloof: Zingen
(oud) Geref. Kerkboek 106: 2, 3, 4 ‘U, Vader, U aanbidden wij’
‘o, Jezus, die de Christus zijt’
‘o Heil’ge Geest ons hoogste goed ‘
Gebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 334 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’
Zegen

Datum

11 november 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit