Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. Z.J.C. van Harten

Zondag 15 gaat over het plaatsvervangend lijden van Jezus: Jezus moest lijden  om ons van het eeuwige oordeel te verlossen. Voor sommigen is dit logisch: wij  hebben gezondigd en verdienen straf – we kunnen die straf niet dragen –  daarom droeg Jezus de straf. Maar het evangelie is niet logisch, het is een  wonder van Gods liefde dat wij gered kunnen worden. Maar kon God ons niet  op een andere manier redden? En is het niet vreemd dat een ander onze straf  moet dragen? We zijn toch zelf verantwoordelijk voor onze daden? En als  Jezus geleden heeft, waarom moeten wij dan nog zoveel lijden? Genoeg vragen  en denkstof. Het thema is: JEZUS’ LIJDEN: LOGICA OF LIEFDE? Allemaal van  harte welkom!

 

Liturgie
Votum:
Zegengroet
Zingen: Psalm 145:1 en 2 (“Mijn God en Koning, aller vorsten Heer”)
Gebed

Lezen: Romeinen 5:1-11
Zingen: Gezang 89:4 (“Dank, mijn Heiland, voor uw lijden”)
Tekst: Zondag 15
Preek
Zingen: Opwekking 268 (“Hij kwam bij ons, heel gewoon”)

Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 44 (“Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft”)
Gebed

Collecte
Zingen: Op Toonhoogte 115 (“Ik wil zingen van mijn Heiland”) (=Johannes de Heer 657)
Zegen

 

Datum

25 november 2018

Tijd

16:30

Deel deze activiteit