Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst (Viering Heilig Avondmaal)

Ds. J.H. Smit
Woord op Zondag
Op allerlei terreinen zie je een strijd om macht. In de strijd tussen wereldleiders zie je hoe die strijd leidt tot verdeeldheid. In de kerk kun je verdeeldheid alleen overwinnen als het voorbeeld van Jezus centraal staat. Dat betekent niet dat we samen een paar dingen doen of denken. Maar dat we delen in zijn ‘gezindheid’ en elkaar willen dienen.
Liturgie bij Filippenzen 2,5 (Viering HA)
Welkom door ouderling
– Stilte –
Lofprijzing en aanbidding
GK 2006 gezang 131, 1.4 (barmhartig vader op uw troon)
Votum (gesproken)
Zegengroet (gesproken)
Amen (gesproken)
Psalmen voor nu 84 (wat hou ik van uw huis)
Schuldbelijdenis/gebed om ontferming
DNP 51,4 (God spreek mij vrij)
Voorproefje
KBC
Luisteren naar Gods Woord
Lezen Filippenzen 1, 27-2,11
Verkondiging
Leven en danken
Opwekking 767 Familie
mededelingen
Danken en bidden
Collecte
Viering van het Avondmaal
– Begroeting
– Onderwijs
– LvK 1973 gezang 358, 1.4
– Brood en beker
– Viering
o  GK 2017 gezang 212 (U lam van God, wij loven U)
o  Opwekking 614 (uw genade is mij genoeg)
o  Opwekking 705 (toon mijn liefde)
o  GK 2017 gezang 163 (dit huis een herberg onderweg)
o  GK 2006, gezang 165 (Machtig God)
Uitgezonden en gezegend
LB 2013 gezang 793 (bron van liefde, licht en leven)
Zegen
Amen (gezongen)

Datum

20 januari 2019

Tijd

08:45

Deel deze activiteit