Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst (Viering Heilig Avondmaal)

Ds Z.J.C. van Harten

Waar het hart vol van is….

Stil gebed
Votum
Vrede-/zegengroet
Zingen: Opw 595 (“Licht van de wereld”)
Gebed
Lezen: Psalm 42
Zingen: GK  Psalm 42a (“Als een hert dat verlangt naar water”)
Tekst: Psalm 42:6
Preek
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 42:1 en 6 (“Net zoals een hert kan smachten”)
Avondmaal (Formulier 5)
Lezen tot en met Gebed
Geloofsbelijdenis: zingen GK Gezang 175b (“Ik geloof in God de Vader”)
Zingen:
Opwekking en Viering
Dankzegging
Zingen: GK Psalm 103:3 (“Hij is een God van liefde en genade”)
Gebed
Collecte
Zingen:  LB Gezang 425 (“Vervuld van uw zegen”)
Zegen

Datum

20 januari 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit