Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Vandaag worden Mark, Aiden, Evan en Lisa gedoopt. Dat is een belangrijke dag in hun leven. Later zullen zij altijd kunnen terugvallen op wat God hen in de doop beloofd heeft. Wat God in ieder geval niet belooft, is dat ons leven makkelijk zal zijn. We hebben daar verschillende voorbeelden van gehoord uit het leven van Paulus. Toch roept hij ons op: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven’. Kun je blij zijn op commando? Ook als er weinig reden tot vreugde lijkt te zijn? (Filippenzen 4,4)

Liturgie bij Filippenzen 4, 4-7
Lofprijzing en aanbidding
(vanuit de stilte) Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
Zegen/vredegroet (gesproken)
Opwekking 708 Hoe groot is uw trouw, o Heer (kom zing voor de Heer)
Geboden
Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder (zing voor de Heer, heel de aarde weest blij…)
Gebed
Dopen:
• Opdracht
• Sela – Doop
• Baby 1
• Bijbeltekst
• Baby 2
• Sela – Zegen voor de kinderen
• Baby 3
• Bijbeltekst
• Baby 4 (kinderen uit de gemeente laten kijken,
• Sela: Gods zegen voor jou
KBC
Lezen Filippenzen 4, 1-9
Tekst Filippenzen  4, 4
Dienst 8.45u NLB 2013 gezang 1005 1.2.5. (graag met noten, in NL versie)
Dienst 10.30u: GK 2006 ps. 34,1
Verkondiging
Lvk 1973 gezang 448, 1.2.4
Gebed
Collecte: Reni & Elisa Krijgsman – Ik zal er voor jou zijn
Slotlied: Opwekking 723 Kom volk van de verrezen Heer (wees blij, wees blij). 

Datum

3 maart 2019

Tijd

08:45

Deel deze activiteit