Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. A.P. van der Velde

 

Liturgie vakantiedienst over Spreuken middagdienst
Kernthema: wat is wijsheid? Een wandeling door Spreuken
Voorganger: Paul van der Velde
Welkom door OvD en mededelingen
Moment van stilte, votum en groet door voorganger
Start: Zingen: Opw. 407 O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
Gebed om de Heilige Geest door voorganger
Zingen: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
Intro preek over Spreuken
Lezen uit Spreuken 1.1-7
Overdenking 1: voor wie is Spreuken?
Lezen uit Spreuken 9.1-18
Overdenking 2: wat is wijsheid?
Overdenking 3: de wijsheid over geld, met verschillende lezingen
Lezen uit Spreuken 31.10-31
Overdenking 4: waar kies je voor?
Interactief moment: briefjes met teksten uit Spreuken worden rondgedeeld
Kort gebed
Zingen: Psalm 111. 1 en 6 Looft Halleluja looft de Heer
Danken en bidden door … voorganger?
Collecte voor …
Zingen: GK 179a Geloofsbelijdenis (in wisselzang: mannen en vrouwen)
Zegen

Datum

3 maart 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit