Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst (Let op: gewijzigde tijden)

Ds. J.H. Smit

PASEN
De weg naar Pasen eindigt bij het open graf. De Heer is daar niet meer, Hij leeft! Dit is de meest schokkende verandering, dat de schande van het kruis uitloopt op een nieuwe begin. Jezus Christus, de Zoon van God, leeft en wij met Hem. De vrouwen komen bij het graf in de verwachting dat Jezus dood en begraven is (Lucas 24). Maar daar heb je niets meer te  zoeken. Waar zoek jij de Opgestane?
Liturgie bij Lucas 24, 1-12 Pasen 2019
Lofprijzing en aanbidding
Voorganger: de Heer is opgestaan
Gemeente: Halleluja
GK 2018 gezang 209: U zij de glorie
Kaars aansteken
Voorganger: Johannes 5, 24-26 (graag op beamer) GK 2006 gezang 95, 1.2.3..4 (daar juicht een toon)
Welkom
Votum (gesproken)
Vredegroet (gesproken)
Amen (gesproken)
O Praise the Name (Hillsong)
Gebed
Lied voor de kinderen: naar voren: samen zingen……
KBC
Luisteren naar Gods Woord
Lezing 1 Psalm 16, 7-11
Lezing 2 Lucas 24, 1-12
Lezing 3: 1 Petrus 1, 3-6
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Preek
Liedboek 2013 gezang 939 Jezus alleen
Danken en leven
MEDEDELINGEN
Gebed
Collecte: luisterlied: Jezus overwinnaar.
Uitgezonden en gezegend
Opwekking 795 AMEN
Zegen
Amen: gesproken

Datum

21 april 2019

Tijd

10:00

Deel deze activiteit