Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. D. Vreugdenhil

Het teken van Jona
Ze hadden nog iets tegoed, de leiders van Israël. De Here Jezus had ze een teken beloofd, een teken uit de hemel, als bewijs dat Hij de Redder is: het teken van Jona. Dat krijgen ze in de opstanding van de Heer uit zijn graf. Een bewijs dat niet te weerleggen is, dankzij hun eigen maatregelen om het graf te bewaken! Maar ze willen het niet geloven. En ze sturen een rammelend verhaal de wereld in: het paasevangelie van de duivel… De preek in de middagdienst van eerste paasdag gaat over Matteüs 28: 11-15.

 

Liturgie voor de middagdienst:
Votum en groet
Zingen LB 622: 1, 2, 6: Nu triomfeert de Zoon van God
Gebed
Lezen Matteüs 12: 33-42; 27: 62-66; 28: 11-20
Zingen Ps. 68: 1, 2: De HEER staat op in majesteit
Tekst Matteüs 28: 11-15
Preek
Amenlied GK17 Gz. 211: 1, 3: Wij knielen voor uw zetel neer
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen Opw. 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied Ps. 21: 1, 3, 7: O Heer, de Koning is verblijd
Zegen.

Datum

21 april 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit