Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst (Aanvang 10:00u!)

Br. T. Bustra

God is trouw, ook in zijn toorn.

Vanmorgen best een moeilijk onderwerp. Ook een pijnlijk onderwerp voor veel mensen. Wat betekent Gods trouw voor mensen die gedoopt zijn maar zich van God afkeren? Wat betekent 2 Timoteus 2:13, ‘als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet’ ? Laat God mensen uiteindelijk toch niet vallen? Een preek met twee elementen: God straft want hij is trouw; God straft, maar hij blijft trouw. Hij blijft mensen opzoeken. Hij wil ze terughalen. Zoals de herder die een weggelopen schaap gaat zoeken. Daar wil God ons voor gebruiken.

God is trouw en steeds dezelfde. Hij verdient daarvoor alle eer. Ook met pijn in je hart. Met heel veel vragen en verdriet.

Liturgie 28 april 2019 (10.00 uur dienst)
Stilte
Zingen: Gez. 314 (nieuwe liedboek): Here Jezus om Uw woord
Belijdenis van afhankelijkheid gesproken
Zegengroet gezongen amen
Zingen: lied van Sela: God van leven.
Gebed van schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 32: 1, 2 en 3 (de nieuwe psalmberijming)
Gebed
Zingen: Gez. 145 (Geref. Kerkboek): Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.
Lezing: Daniël 9:1-19 en 2 Tim.2: 8-13
Zingen: Gez. 163 (Geref. Kerkboek): Ik bouw op U……
Tekstlezing: 2 Tim 2: 12b-13
Preek
Zingen: Psalm 111: 4, 5 en 6 (Geref. Kerkboek)
Lezing wet
Zingen: Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg
Gebed: besluiten met Onze Vader ( tekst en melodie Elly en Rikkert)
Collecte
Zingen: lied van Sela: dooplied.
Zegen gezongen amen

Datum

28 april 2019

Tijd

10:00

Deel deze activiteit