Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. H.J. Boiten

Liturgie van de middagdienst Amersfoort-Vathorst 2019 28 april 16.30 uur
In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de eeuwige God (stil gebed)
Votum gezongen met Psalm 121:1 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ en
Zegengroet
Genade zij u en vrede van hem
die is en die was en die komt,
en van de zeven geesten voor zijn troon,
en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de heerser over de vorsten van de aarde.
Gezongen Amen
Lied: GK Psalm 16: 4 en 5 Zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen;
Gebed
Lezing van de Schrift Lucas 20:27-40 en DL V:1,2
LvK Lied 477 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
HC Zondag 22
Preek
LvK Ld 217 : 1 en 4 Jezus leeft en ik met Hem
Gebed, afsluiten met het Onze vader van André Troost LB Lied 370 Vader die woont in hemels licht!
Deze tekst van het Onze Vader past bij Pasen.
Belijdenis GK Psalm 97:5 nooit wordt uw licht gedoofd
Dienst van het offer
Slotzang GK 2017 lied 211: 1 Wij knielen voor uw zetel neer
O eerstgeborene uit de dood
Zegen

 

Datum

28 april 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit