Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Kandidaat H. van Noort

Deze middag een dienst over rechtvaardiging. Ter voorbereiding alleen een  paar vragen. Waar denkt u aan als dat woord valt? En op welke momenten of  op welke punten is dit begrip verbonden met uw dagelijks leven?

Liturgie middagdienst 05-05-2019
Zingen GK2006 gezang 145: 1 en 2 – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Stilte
Votum
Groet
Zingen GK2006 gezang 145: 3 en 4
Gebed
Belijdenis – Gezamenlijk opzeggen van de Apostolische geloofsbelijdenis
Lezen HC zondag 23 en Romeinen 3:22-24
Lezen HC zondag 24 en Romeinen 4:4-8
Preek
Zingen LB lied 653 – U kennen, uit en tot U leven
Lezen Romeinen 12:1-3
Zingen GK2006 gezang 134 – O grote Christus eeuwig licht (bedoeld als gebed)
Collecte
Zingen Psalm 111: 1 en 4 (uit de nieuwe psalmberijming)
Zegen

Datum

5 mei 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit