Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Hoe werkt Pasen door? Waarin ontmoeten wij de opgestane Heer? Vandaag staat de relatie tussen schepping en opstanding centraal. Is er hoop voor planten en dieren of betalen zij de rekening van onze welvaart? Paulus zegt dat God door het kruis van Jezus alles in hemel en aarde met zich wil verzoenen (Kolossenzen 1,20). Dat biedt hoop op herstel voor de schepping. En dit plaatst
onze zorg voor onze omgeving en de biodiversiteit in een ander licht. Een nieuwe bloem is een teken van hoop. God vernieuwt zijn wereld

Liturgie bij Kolossenzen 1, 15-20 Schepping en biodiversiteit
– Stilte-
Lofprijzing en aanbidding
Votum/zegengroet
Hoe groot zijt Gij – Paul Baloche
Opwekking 815: vul dit huis met uw glorie
Leefregel: Jesaja 58, 6-8
GK 2006 157 Vader, vol van vrees en schaamte (Opwekking 350)
Luisteren naar Gods Woord
Gebed voor de opening van het Woord
Kindmoment (=>)
Heer, hoe machtig is Uw naam – Marcel en Lydia Zimmer
KBC
Lezing:
• Genesis 1, 20-31
• Deuteronomium 22, 6-7
• Kolossenzen 1, 15-20
NLB 985 Heilig, heilig, heilig (NB dit is dus een andere tekst dan lvk 1973) (Muziek: E&R 387)
Preek
Leven en danken
GK 2006 psalm 24, 1.5 (de aarde is met al wat leeft) berijmde versie in verrassend jasje
Collecte
Gebed
Uitgezonden en gezegend
Opwekking 733: 10.000 redenen
Zegen
Opwekking 708 (Kom zing voor de Heer)

 

Datum

19 mei 2019

Tijd

08:45

Deel deze activiteit