Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J. Hansum

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: In Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de Opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop

Orde van dienst zondag 26 mei Ontmoetingskerk
Welkom en mededelingen
Hemelhoog 617 (Opw 733)Tienduizend redenen
Stil gebed,
Bemoediging
Groet
Hemelhoog 729: 1,2,4 Mijn hart wacht stil op U o Heer (melodie psalm 24)
Leefregel: 1 Petrus 1: 22 – 2,3
LB315 Heb dank, o God van alle leven
Gebed om Gods Geest
Kinderen gaan naar de kinderbijbelclub
Schriftlezing: Joh 3: 1-10 en 1 Petrus 1,1-9 (mentor)
LvK 487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Verkondiging
Antwoordlied: LB675 Geest van hierboven
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slotlied: Hemelhoog 330:1,3 Eigen roem is uitgesloten (melodie lvK 451)
Zegen en Zending

Datum

26 mei 2019

Tijd

10:30

Deel deze activiteit