Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We delen door brood en wijn in leven en sterven van onze Heer Jezus Christus. Brood en wijn zijn tekens die om geloof vragen: Jezus Christus is gestorven om onze zonden te vergeven. Als je bij ons te gast bent en je redding zoekt in dit offer van Jezus aan het kruis, ben je van harte uitgenodigd voor deze viering. Als je meeviert, gaan we ervan uit dat je in je ook in eigen kerk toegelaten bent tot de viering van het avondmaal.

 

 

 

Deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren wordt wel ‘wezenzondag’ genoemd. De leerlingen kijken  naar de lucht, hun Heer is naar de hemel. Zij blijven alleen achter. Jezus geeft hun de belofte dat Hij hen niet als wezen achter zal laten (Joh. 14,8). Maar hoe vervult Jezus zijn woord? Onderweg zijn er toch genoeg momenten dat leerlingen van Jezus alleen staan? En heeft onze cultuur God niet dood verklaard? Dat geeft toch in veel opzichten stuurloosheid. Pim Fortuijn sprak niet voor niets van een ‘verweesde samenleving’. Hoe komt Jezus ons vandaag tegemoet?

Liturgie bij Johannes 14,18 Wezenzondag. Dienst van Woord en Tafel
welkom
-stilte-
Woord
Gedicht (Morgengebed Dietrich Bonhoeffer, Liedboek 2013 p. 533)
Votum: GK 2006 psalm 121,1 (ik sla mijn ogen op en zie)
Vredegroet: gesproken
Amen: gesproken
GK 2006 psalm 27, 1.5 (God is mijn licht, mijn heil)
Leefregel
Opwekking 261 (Abba Vader)
Gebed voor de opening van het Woord
Kinderen
KBC
Lezing: Johannes 14, 15-26
Verkondiging
Lvk 1973 gezang 443 (noten op de beamer?) (Liefde Gods)
Voorbede/dankgebed
Collecte
Tafel
Vrede van de Heer
Onderwijs
Gebed
Viering:
• GK 2006 psalm 34, 1.2.3 (Ik zing voor God de Heer)
• Opwekking 705 (Aan de maaltijd wordt het stil)
• Lvk 1973 gezang 319 (Looft God die zegent al wat leeft)
• Opwekking 615 (Dank U voor het kruis Heer)
• GK 2006 psalm 138, 1.4
Opwekking 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Zegen
Amen: GK 2006 psalm 134, 3 (Uit Sion dale op U neer)

Datum

2 juni 2019

Tijd

08:45

Deel deze activiteit