Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.J. Schreuder

 

 16.30 uur
Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen GK Psalm 66:3,5 Doe onze God uw loflied horen
Gebed
Zingen GK Psalm 62:1,4 Voorwaar, ik keer mij stil tot God
Lezen Jakobus 1:2-4 en 12-18; 5:7-11
Tekst Jakobus 5:10,11
Preek Hoe houd je vol?
  •  Verwácht de proeven
  • Weet dat in de proeven God met je bezig is
  • Je hebt geduld nodig. Denk aan Job. En vooral aan Jezus.
  • Je Trainer belooft dat het goed komt
  • Het geheim van volhouden is, dat je weet waarom je het doet
Zingen Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen GK 177:1,3 Heer, U bent mijn leven
Gebed
Collecte
Zingen GK Psalm 62:3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God
Zegen en gezongen amen

Datum

29 december 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit