Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. H.D. Groeneveld

 

De liturgie:

Votum
Groet
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 – ‘Mijn hart is Heer in U gerust’
Gebed
Lezen: Kolossenzen 2,6 – 3,4
Zingen: GK17 178: 1, 2 en 3 – ‘Wij willen God de ere geven’
Lezen: Kolossenzen 3,5-17
Zingen: GK17 178: 5 – ‘Wij willen God de ere geven’
Preek: Leef alsof je gestorven bent!
Zingen: Opw. 672 – ‘Heerser over alle dingen’
Dankgebed
Avondmaalsviering:
Onderwijs: Formulier 5 (uit GK17)
Gebed
Geloofsbelijdenis:
Zingen: Gereformeerd kerkboek 158 – ‘Als een hert  dat verlangt naar water’ (eerste vier regels)
UItspreken: Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Gereformeerd kerkboek 158 – ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (laatste vier regels)
             Voorbereiding en breken van het brood
             Viering
Zingen tijdens de viering: GK17 183: 1, 2, 3 en 4 – ‘Heer, wij gedenken hier uw dood’
Dankzegging
Collecte
Zingen: Psalm 148: 1, 2 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming) – ‘Zing halleluja, prijs de HEER’
Zegen

Datum

2 juni 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit