Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Woord op Zondag
De Geest gaat als een vuur door de wereld, we vieren het Pinksterfeest. En op deze zondag wordt Lennard Pors bevestigd als jeugdpastor van de Ontmoetingskerk. Wat een mooi moment geeft de HERE hierin! We krijgen samen een belofte van de Heer: de Geest die God uitstort is een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim. 1,7). Als Lennard vanuit die gave mag gaan werken, hoeven we ons niet blind te staren op winst- of verliescijfers in de kerk. We kunnen in vertrouwen bij dit vuur van de Geest beginnen, we ontvangen dit, en we mogen het aanwakkeren op de plek die God ons geeft.
.

Pinksteren 2019 Bevestiging Lennard Pors, jeugdpastor
Liturgie bij 2 Timoteüs 1,7 Geest van kracht, liefde en bezonnenheid
Welkom door Gerjan Delhaas (dienst 10.30u)
– Stilte-
Lofprijzing Gezang 171, 1 (Wees stil voor het aangezicht)
Opwekking 623 (Laat het huis gevuld zijn)
Votum/zegengroet (gesproken)
LvK 1973 gezang 477 Geest van hierboven
Luisteren naar Evangelie
Gebed
Kindmoment
KBC
Lezen: 2 Timoteüs 1, 1-14
Preek Joost over 2 Tim. 1, 7
Zegen Lennard Pors
Tekst
Belofte/zegen
Zingen: Sela ‘Gods zegen voor jou’
Luisteren naar het Evangelie (vervolg)
Preek Lennard over 2 Tim. 1,5
Laat mij zijn een instrument (E&R nr…)
Opwekking 723 (Kom volk van de verrezen Heer)
Leven en danken
Voorbeden
Collecte
Uitgezonden en gezegend
Psalm 150 (Psalm Project, Loof de Heer)
Zegen
Toespraak

Datum

9 juni 2019

Tijd

10:30

Deel deze activiteit