Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. A. van de Lugt

 

LITURGIE:
Votum
Groet
Amen
Zingen GK06 Gezang 107:1,2 (“Ere zij aan God de Vader…”)
Gebed
Lezen Efeze 5:1-21
Zingen GK06 Gezang 118:2,3 (“De Heer, regeert, zijn koninkrijk staat vast…”)
Preek (tekst is Efeze 5:15-21)
Zingen GK06 Gezang 167 (“Samen in de naam van Jezus…”)
Geloofsbelijdenis
zingen GK06 Geang 123:5 (“‘k Geloof in God, de Heilige Geest, die troost…”)
Gebed
Collecte
Slotzang GK06 Gezang 107:3,4 (“Ere zij de Heer der englen…”)
Zegen/Amen

Datum

9 juni 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit