Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. B. Luiten

 

Liturgie zondag 8 september 2019
– gezongen votum, zegengroet met gezongen amen
– zingen: Ps 138: 1, 4 Ik zal met heel mijn hart uw eer
– gebed
– Schriftlezing: Matteüs 7:13-23
– zingen: LB 538: 1, 4 Een mens te zijn op aarde …
– preek over HC zondag 32
– zingen: Opw 687 Heer, wijs mij uw weg …
– belijdenis van geloof
– zingen: Ps 18:9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden …
– dankzegging/voorbede
– collecte
– zingen: LB 838:1 O grote God die liefde zijt …
– zegen met gezongen amen

Datum

8 september 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit